روابط حاکم یا پیش برنده

شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده

برای اینکه بتوانیم یک برنامه زمان بندی خوب تهیه کنیم باید روابط پیش برنده یا حاکم را بشناسیم. این روابط باعث پیش بردن تاریخ های شروع و پایان فعالیت های وابسته به آن ها می شود و به همین دلیل تمام روابط در مسیر بحرانی حاکم هستند. این روابط عبارت اند از: finish to start – finish to finish – start to start – start ti finish لذا وقتی می خواهیم زمان پروژه را به حداقل برسانیم  باید روی این روابط تمرکز کنیم و تاریخ شروع فعالیت های مسیر بحرانی را حرکت دهیم.

از بین تمام روابط ،رابطه finish to start همیشه یک رابطه حاکم هست ،حال اگر در مثالیA,Bهردو پیش نیازC با همین رابطه باشند هرکدام که دیرتر تمام شود قاعدتا حاکم می شود.

شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده
شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده

در شکل بالا فعالیت Bدیرتر تمام می شود و در نتیجه حاکم  است. در واقع از بین دو فعالیت A, B فعالیت B که دیرتر تمام می شود بر زمان شروع C تاثیر می گذارد.

جالب است مثالی در مورد رابطه start to start و finish to finish داشته باشیم:

فعالیت Aبه مدت زمان 20 روز پیش نیاز فعالیت B به مدت زمان 15روز هست و دارای دو رابطه  به شرح ذیل می باشد:

1-مطابق شکل یک، فعالیت B،8 روز پس از شروع فعالیت A شروع می شود ( رابطه start to start  با تاخیر 8روز)

2-مطابق شکل دو ،فعالیت B،5 روز پس از اتمام فعالیت A به اتمام میرسد ( رابطه finish to finishبا تاخیر 5روز)

به نظر شما کدام رابطه حاکم است؟

توجه کنید که برای فعالیت Bیک فعالیت پیش نیاز با دو رابطه تعریف شده است و چنین امکانی فقط در پریماورا وجود دارد در حالی  که MSPچنین امکانی ندارد. جهت آشنایی با نرم افزار پریماوا به مقاله فشرده سازی برنامه با استفاده از انواع طول مدت در نرم افزار Primavera P6 در وبسایت ما مراجعه کنید.

محاسبات انجام شده  نشان می دهد که در رابطه اول، فعالیت B روز 23ام(15+8) تمام می شود و در رابطه دوم روز 25ام (20+5) تمام می شود (مطابق شکل 1و2)

شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده
شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده

شاید کاربران پریماوا را ندانند که بهتر است همیشه یک رابطه finish to finish  را به یک رابطه start to startاضافه کنند زیرا پیش نیازی start to startبه تنهایی می تواند باعث شود پس نیاز در آخرین روز پروژه تمام شود بدون آنکه در پروژه تاخیر ایجاد کرده باشد و این یعنی یک فعالیتopen end،هرچند که رابطه وجود دارد.

برای حذف فعالیتهای open endبه فعالیتهایی که دارای پس نیاز یا پیش نیاز نیستند رجوع کنید.مسیر ذیل در پریماورا این فعالیت ها را نشان می دهد:

شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده
شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده

اگر برای بار اول از این گزارش استفاده کرده باشید ممکن است پس از انتخاب گزینهview logپیام  زیر را مشاهده کنید.

شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده
شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده

برای رفع این مشکل لازم است در پنجره Scheduleروی آدرس ذخیره فایل کلیک کنید و سپس یک فایل جدیداز نوع TXTدر آدرس مربوطه و یا هر آدرس دیگری بسازید:

شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده
شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده

این مراحل را آنقدر انجام دهید که دیگر خطایی ندهد.

پس از انتخاب تب view logگزارش زیر مشاهده خواهد شد.

شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده
شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده

ادامه مثال :

با توجه به محاسبات انجام شده نتیجه میگیریم که رابطه (حالت دوم) FFیک رابطه حاکم است و دو روز به اختلاف دو رابطه اضافه می کند.

شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده
شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده

باید به این نتیجه رسیده باشید که فعالیت پس نیاز نمی تواند 8روز پس از پیش نیاز شروع شود زیرا رابطه ffاین شروع را عقب می اندازد و درصورتی که در تقویم همه ی روزها کاری تعریف شده باشد با اضافه کردن دو روز به زمان فعالیت B هر دو رابطه حاکم می شوند و چنان چه تقویم دارای روزهای غیر کاری باشد دو روز به اضافه تعداد روزهای غیرکاری به زمان فعالیت Bاضافه می شود.

گانت چارت یا نمودار گانت ابزاری برای مدیریت پروژه است و به ساده سازی پروژه ها کمک می کند در کل نمایه تصویری از کارهایی است که در طول پروژه برنامه ریزی شده اند و به طور معمول برای برنامه ریزی، پیگیری و کنترل پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. روابط حاکم در گانت چارت با نقطه چین نشان داده می شوند.Time-Scaled Lagic  diagram(TSLD)در قسمت(Tools)به کاربران اجازه میدهد تا رنگ ها و خطهای مختلف را برای روابط پیش برنده و غیرپیش برنده انتخاب کنند.TSLDویژگی غیر معمولی دارد که آن نشان دادن بیش از یک میله در ردیف های مشابه در صورت غیرهم پوشان بودن آن هاست و این موضوع به طور قابل توجهی باعث کاهش تعداد ردیف ها می شود.

شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده
شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده

روابط حاکم و غیرحاکم  می تواند در قسمت Activity Details درپایین پنجره Activity مشخص شود.ستون های موجود در نوارهای پیش نیازی-پس نیازی یا روابط  می توانند سفارشی شوند و می توان ستونdrivingرا به آن اضافه کرد.

شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده
شناسایی روابط حاکم یا پیش برنده

مثالی که گفته شد بسیار ساده بود و قطعا برای مواردی با روابط پیش نیازی بیشتر پیچیده تر خواهد شد.

به دلیل انواع ارتباطات در دسترس، برنامه ها می توانند خیلی پیچیده شوند و با توجه به استاندارد DCMAکه به رابطه FS تاکید می کند (رجوع شود به مقاله ارزیابی کیفیت و سلامت برنامه زمانبندی در براساس مدل DCMA) و سایر استانداردهای موجود و با نگاهی به زمان های قدیم می بینیم که ،وجود رابطه FSموجب ساده تر شدن برنامه زمانبدی می شود.

به طور کلی باید درنظر داشته باشید که برنامه ها هرگز ایستا نیستند. فعالیت هایی که در حال پیشرفت هستند یا تکمیل شده اند بدون آنکه فعالیت پیش نیازش شروع شده باشد (Out-of-sequence)  و  فعالیت های جدید یا رویدادهای غیر منتظره می تواند اهمیت روابط را تغییر دهد. اما در نهایت، اگر تاریخ شروع یک کار به نظر نیاز به اصلاح داشته باشد، ابتدا باید روابط حاکم را تحلیل کنید.

چرا از نمودارگانت استفاده می کنیم؟

1- برنامه را کنترل و ارتباط برقرارشود: زیرا تصویری شفاف به ذی نفعان ارائه می دهد و آن ها میتوانند هر مرحله از پروژه را ببینند و درک بهتری از انجام مراحل داشته باشند.

2- نمایش رویدادهای کلیدی: رویدادهای کلیدی با علائم مشخص نشان داده می شوند.

3- نظارت و گزارش پیشرفت پروژه: گانت چارت کمک میکند تا شخص مطابق برنامه پیش برود.

4- شناسایی مشکلات و گزارش آنها: به دلیل اینکه همه چیز به صورت بصری کشیده شده میتوان بلافاصله متوجه شد که چه فعالیتی باید در یک تاریخ مشخص انجام شود.

5- تخصیص منابع: با کمک نمودار گانت این اطمینان حاصل میشود که چه فعالیتی در چه زمانی به چه منابعی نیاز دارد و همه میدانند چه کسی مسئول چه چیزی است.

6- نمایش برنامه زمان بندی اولیه پروژه: چه کسی میخواهد چه کاری را انجام دهد، چه زمانی و چه مدت طول خواهد کشید.

 

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

    فهرست مطالب