مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

از زبان مشتریان

خدمات مشاوره

خدمات آموزشی

شهرداری اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شهرداری اصفهان:   -  مشاور مدیریت پروژه معاونت برنامه ریزی...
خدمات آموزشی

شرکت توسعه طرح های صنعتی فناوران پارسیان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فن آوران پارسیان:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

شرکت ظریف پلیمر سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ظریف پلیمر سپاهان:   -  برگزاری دوره مدیریت پروژه...
خدمات آموزشی

شرکت آهن و فولاد ارفع

شرح خدمات ارائه شده به شرکت آهن و فولاد ارفع:   -  برگزاری دوره مدیریت...
خدمات آموزشی

شرکت یکتا طرح گارنو

شرح خدمات ارائه شده به شرکت یکتا طرح گارنو:   - برگزاری دوره آموزشی تربیت...
خدمات آموزشی

شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب تامکو

شرح خدمات ارائه شده به شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب تامکو:   - ...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی ژرف کار جم

شرح خدمات آموزشی ارائه شده به شرکت مهندسی ژرف کار جم:   -  برگزاری دوره...
خدمات مشاوره

سازمان قطار شهری اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به سازمان قطار شهری اصفهان:   -  تعیین سطح بلوغ نظام...
خدمات مشاوره

گروه صنایع بی تی اس

شرح خدمات ارائه شده به گروه صنایع BTS:   -  استقرار سیستم یکپارچه برنامه ریزی...
خدمات مشاوره

شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما

شرح خدمات ارائه شده به شركت عمرانی و صنعتی پارس گرما:   -  پیاده سازی و...
خدمات مشاوره

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:   -  تهیه نظام نامه...
خدمات مشاوره

شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد:     - استقرار...
خدمات مشاوره

شرکت گهر ترابر سیرجان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت گهر ترابر سیرجان:   -  استقرار استاندارد ISO 9001...
خدمات مشاوره

شرکت شهر و اندیشه نقش جهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت شهر و اندیشه نقش جهان:   -  تعیین سطح...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی سیال گستر سپند

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی سیال گستر سپند:   -  برگزاری دوره آموزشی...
خدمات مشاوره

شرکت ارتباطات تحلیل گران بیدوطیس

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ارتباطات تحلیل گران بیدوطیس:   -  مشاور استقرار فرایندهای...

خدمات اجرا

خدمات آموزشی

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری: - آموزش استاندارد های...
خدمات مدیریت پروژه به شرکت زیتل
خدمات اجرا

شرکت فرابرد داده های ایرانیان زیتل

شرح خدمات ارائه شده به شرکت فرابرد داده های ایرانیان زیتل: - پیاده سازی سیستم...
شرکت پیشتازان بردین
خدمات اجرا

شرکت مهندسی پیشتازان بردین

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی پیشتازان بردین: - استقرار نظام (BIM) در پروژه...
اجلاس سران
خدمات اجرا

سالن اجلاس سران اصفهان

شرح خدمات ارائه شده در پروژه سالن اجلاس سران اصفهان:   -  مدیریت پیمان (MC)...
گروه خودرو سازی سایپا
خدمات اجرا

گروه خودروسازی سایپا

شرح خدمات ارائه شده به گروه خودروسازی سایپا:   -  مدیریت پیمان (MC) ساخت سالن...
سپاهان باتری
خدمات اجرا

شرکت سپاهان باتری

شرح خدمات ارائه شده به شرکت سپاهان باتری:   -  استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)...

خدمات آموزش

خدمات آموزشی

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری: - آموزش استاندارد های...
خدمات آموزشی

صنایع دریایی شهید همت

شرح خدمات ارائه شده به شرکت صنایع دریایی شهید همت:   -  برگزاری دوره آموزشی...
خدمات آموزشی

شرکت ساختمانی و تاسیساتی کنکاش سروستان سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ساختمانی و تاسیساتی کنکاش سروستان سپاهان:   -  مدیریت...
خدمات آموزشی

آکادمی مجازی ایرانیان

شرح خدمات آموزشی ارائه شده به آکادمی مجازی ایرانیان:   مدرس درس مدیریت پروژه در...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی سیال گستر سپند

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی سیال گستر سپند:   -  برگزاری دوره آموزشی...
خدمات آموزشی

اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان

شرح خدمات آموزشی ارائه شده به اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان:   - ...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی ژرف کار جم

شرح خدمات آموزشی ارائه شده به شرکت مهندسی ژرف کار جم:   -  برگزاری دوره...
خدمات آموزشی

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

شرح خدمات ارائه شده به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا:   -   برگزاری دوره...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی و ساخت تجهيزات سپاهان مپنا:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب تامکو

شرح خدمات ارائه شده به شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب تامکو:   - ...
خدمات آموزشی

شرکت یکتا طرح گارنو

شرح خدمات ارائه شده به شرکت یکتا طرح گارنو:   - برگزاری دوره آموزشی تربیت...
خدمات آموزشی

شرکت آهن و فولاد ارفع

شرح خدمات ارائه شده به شرکت آهن و فولاد ارفع:   -  برگزاری دوره مدیریت...
خدمات آموزشی

شرکت جهان کار اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت جهان كار اصفهان:   -  برگزاری کارگاه آموزش نرم...
خدمات آموزشی

گروه صنعتی چدن سازان

شرح خدمات ارائه شده به گروه صنعتی چدن سازان:   - برگزاری دوره آموزشی مدیریت...
خدمات آموزشی

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

دانشکده صنایع دانشگاه الزهرا

شرح خدمات ارائه شده به دانشکده صنایع دانشگاه الزهرا:   -  برگزاری دوره آموزشی تربیت...
خدمات آموزشی

دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به دانشكده صنايع دانشگاه صنعتی اصفهان:   -  برگزاری دوره آموزشی...
خدمات آموزشی

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا فولاد سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

کانون مهندسی هزینه ایران

شرح خدمات ارائه شده به کانون مهندسی هزینه ایران:   -  برگزاری دوره تحلیل تاخیرات...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی مرآت پولاد

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی مرآت پولاد:   -  برگزاری دوره مدیریت ادعا...
خدمات آموزشی

شرکت ظریف پلیمر سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ظریف پلیمر سپاهان:   -  برگزاری دوره مدیریت پروژه...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی بين المللی فولاد تكنيک:   -  برگزاری دوره...
خدمات آموزشی

شرکت توسعه طرح های صنعتی فناوران پارسیان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فن آوران پارسیان:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

انجمن مدیریت پروژه ایران

شرح خدمات ارائه شده به انجمن مدیریت پروژه ایران:   -  برگزاری دوره تحلیل تاخیرات...
خدمات آموزشی

شهرداری کاشان

شرح خدمات ارائه شده به شهرداری کاشان:   -  برگزاری دوره مدیریت ادعا (claim management)...
خدمات آموزشی

شهرداری اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شهرداری اصفهان:   -  مشاور مدیریت پروژه معاونت برنامه ریزی...
خدمات آموزشی

شرکت پالایش نفت اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت پالایش نفت اصفهان:   -  برگزاری دوره مدیریت پروژه...
خدمات آموزشی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت فولاد مبارکه اصفهان:   -  پیاده سازی فرایندهای مدیریت...

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.