از زبان مشتریان

خدمات آموزش

خدمات آموزشی

صنایع دریایی شهید همت

شرح خدمات ارائه شده به شرکت صنایع دریایی شهید همت:   -  برگزاری دوره آموزشی...
خدمات آموزشی

شرکت ساختمانی و تاسیساتی کنکاش سروستان سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ساختمانی و تاسیساتی کنکاش سروستان سپاهان:   -  مدیریت...
خدمات آموزشی

آکادمی مجازی ایرانیان

شرح خدمات آموزشی ارائه شده به آکادمی مجازی ایرانیان:   مدرس درس مدیریت پروژه در...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی سیال گستر سپند

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی سیال گستر سپند:   -  برگزاری دوره آموزشی...
خدمات آموزشی

اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان

شرح خدمات آموزشی ارائه شده به اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان:   - ...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی ژرف کار جم

شرح خدمات آموزشی ارائه شده به شرکت مهندسی ژرف کار جم:   -  برگزاری دوره...
خدمات آموزشی

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

شرح خدمات ارائه شده به شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا:   -   برگزاری دوره...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی و ساخت تجهيزات سپاهان مپنا:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب تامکو

شرح خدمات ارائه شده به شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب تامکو:   - ...
خدمات آموزشی

شرکت یکتا طرح گارنو

شرح خدمات ارائه شده به شرکت یکتا طرح گارنو:   - برگزاری دوره آموزشی تربیت...
خدمات آموزشی

شرکت آهن و فولاد ارفع

شرح خدمات ارائه شده به شرکت آهن و فولاد ارفع:   -  برگزاری دوره مدیریت...
خدمات آموزشی

شرکت جهان کار اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت جهان كار اصفهان:   -  برگزاری کارگاه آموزش نرم...
خدمات آموزشی

گروه صنعتی چدن سازان

شرح خدمات ارائه شده به گروه صنعتی چدن سازان:   - برگزاری دوره آموزشی مدیریت...
خدمات آموزشی

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

دانشکده صنایع دانشگاه الزهرا

شرح خدمات ارائه شده به دانشکده صنایع دانشگاه الزهرا:   -  برگزاری دوره آموزشی تربیت...
خدمات آموزشی

دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به دانشكده صنايع دانشگاه صنعتی اصفهان:   -  برگزاری دوره آموزشی...
خدمات آموزشی

شرکت سپاهان باتری

شرح خدمات ارائه شده به شرکت سپاهان باتری:   -  استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)...
خدمات آموزشی

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا فولاد سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

کانون مهندسی هزینه ایران

شرح خدمات ارائه شده به کانون مهندسی هزینه ایران:   -  برگزاری دوره تحلیل تاخیرات...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی مرآت پولاد

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی مرآت پولاد:   -  برگزاری دوره مدیریت ادعا...
خدمات آموزشی

شرکت ظریف پلیمر سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ظریف پلیمر سپاهان:   -  برگزاری دوره مدیریت پروژه...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی بين المللی فولاد تكنيک:   -  برگزاری دوره...
خدمات آموزشی

شرکت توسعه طرح های صنعتی فناوران پارسیان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فن آوران پارسیان:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

انجمن مدیریت پروژه ایران

شرح خدمات ارائه شده به انجمن مدیریت پروژه ایران:   -  برگزاری دوره تحلیل تاخیرات...
خدمات آموزشی

شهرداری کاشان

شرح خدمات ارائه شده به شهرداری کاشان:   -  برگزاری دوره مدیریت ادعا (claim management)...
خدمات آموزشی

شهرداری اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شهرداری اصفهان:   -  مشاور مدیریت پروژه معاونت برنامه ریزی...
خدمات آموزشی

شرکت پالایش نفت اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت پالایش نفت اصفهان:   -  برگزاری دوره مدیریت پروژه...
خدمات آموزشی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت فولاد مبارکه اصفهان:   -  مشاور شرکت فولاد مبارکه...

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

شرح خدمات پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

1- طراحی ساختار دفتر مدیریت پروژه به منظور ایجاد دفتر مدیریت پروژه پس از بررسی...
خدمات مشاوره

شرکت ارتباطات تحلیل گران بیدوطیس

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ارتباطات تحلیل گران بیدوطیس:   -  مشاور استقرار فرایندهای...
خدمات آموزشی

شرکت ساختمانی و تاسیساتی کنکاش سروستان سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ساختمانی و تاسیساتی کنکاش سروستان سپاهان:   -  مدیریت...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی سیال گستر سپند

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی سیال گستر سپند:   -  برگزاری دوره آموزشی...
خدمات مشاوره

شرکت شهر و اندیشه نقش جهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت شهر و اندیشه نقش جهان:   -  تعیین سطح...
خدمات مشاوره

شرکت گهر ترابر سیرجان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت گهر ترابر سیرجان:   -  استقرار استاندارد ISO 9001...
خدمات مشاوره

شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد

شرح خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی توسعه و سازندگی سداد:     - استقرار...
خدمات مشاوره

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:   -  تهیه نظام نامه...
خدمات مشاوره

شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما

شرح خدمات ارائه شده به شركت عمرانی و صنعتی پارس گرما:   -  پیاده سازی و...
خدمات مشاوره

گروه صنایع بی تی اس

شرح خدمات ارائه شده به گروه صنایع BTS:   -  استقرار سیستم یکپارچه برنامه ریزی...
خدمات مشاوره

سازمان قطار شهری اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به سازمان قطار شهری اصفهان:   -  تعیین سطح بلوغ نظام...
خدمات آموزشی

شرکت مهندسی ژرف کار جم

شرح خدمات آموزشی ارائه شده به شرکت مهندسی ژرف کار جم:   -  برگزاری دوره...
خدمات آموزشی

شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب تامکو

شرح خدمات ارائه شده به شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب تامکو:   - ...
خدمات آموزشی

شرکت یکتا طرح گارنو

شرح خدمات ارائه شده به شرکت یکتا طرح گارنو:   - برگزاری دوره آموزشی تربیت...
خدمات آموزشی

شرکت آهن و فولاد ارفع

شرح خدمات ارائه شده به شرکت آهن و فولاد ارفع:   -  برگزاری دوره مدیریت...
خدمات آموزشی

شرکت سپاهان باتری

شرح خدمات ارائه شده به شرکت سپاهان باتری:   -  استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)...
خدمات آموزشی

شرکت ظریف پلیمر سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ظریف پلیمر سپاهان:   -  برگزاری دوره مدیریت پروژه...
خدمات آموزشی

شرکت توسعه طرح های صنعتی فناوران پارسیان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فن آوران پارسیان:   -  برگزاری...
خدمات آموزشی

شهرداری اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شهرداری اصفهان:   -  مشاور مدیریت پروژه معاونت برنامه ریزی...
خدمات آموزشی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت فولاد مبارکه اصفهان:   -  مشاور شرکت فولاد مبارکه...

خدمات اجرا

خدمات اجرا

شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساخت در شرکت مهندسین مشاور توسعه وبهبود مدیریت پروژه سپاهان

1- تهیه و تدوین اسناد مبتنی بر BIM : تهیه و تدوین سند EIR (نیازهای...
خدمات آموزشی

شرکت ساختمانی و تاسیساتی کنکاش سروستان سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ساختمانی و تاسیساتی کنکاش سروستان سپاهان:   -  مدیریت...
خدمات اجرا

سالن اجلاس سران اصفهان

شرح خدمات ارائه شده در پروژه سالن اجلاس سران اصفهان:   -  مدیریت پیمان (MC)...
خدمات اجرا

گروه خودروسازی سایپا

شرح خدمات ارائه شده به گروه خودروسازی سایپا:   -  مدیریت پیمان (MC) ساخت سالن...

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.