مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

خدمات مشاوره

پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه pmo
معرفی خدمات مشاوره

پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

دفتر مدیریت پروژه به عنوان یکی از واحدهای سازمانی بسیار موثر در موفقیت پروژه های...
پیادخ سازی ایزو 21502
معرفی خدمات مشاوره

پیاده سازی ISO21502

استانداردایزو 21502 توسط سازمان استانداردهای بین‌المللی (ISO) برای اولین بار در سال 2012 منتشر شد و در سال 2020 ویرایش نهایی آن...
مدیریت پورتفولیو، مدیریت طرح و روش های واگذاری پروژه
معرفی خدمات مشاوره

مدیریت پورتفولیو، مدیریت طرح و روش های واگذاری پروژه

پورتفولیو مجموعه ای از پروژه ها، طرح ها و یا سایر کارهایی است که به...
ارزیابی فنی اقتصادی پروژه
معرفی خدمات مشاوره

ارزیابی فنی اقتصادی پروژه

مطالعات فنی اقتصادی یا امکان سنجی (Feasibility Study) یک روش ارزیابی و تحلیل پتانسیل سرمایه...
مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات پروژه
معرفی خدمات مشاوره

مدیریت ادعا و آنالیز تاخیرات پروژه

ادعا عبارتست از درخواست رسمی (مستند) که توسط یک طرف قرارداد تهیه می‌شود و حداقل...
مهندسی ارزش
معرفی خدمات مشاوره

مهندسی ارزش

پیاده سازی مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه این امکان را فراهم می آورد که...
برنامه ریزی و کنترل پروژه
معرفی خدمات مشاوره

برنامه ریزی و کنترل پروژه

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه به عنوان واحدی که مسئولیت برنامه ریزی برای پروژه...
حسابداری و مدیریت مالی
معرفی خدمات مشاوره

حسابداری و مدیریت مالی پروژه

حسابداری و مدیریت مالی پروژه ها یکی از جنبه های اصلی پروژه است چرا که...
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمانی
معرفی خدمات مشاوره

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمانی

سازمان‌ها می بایست راه هایی را برای تبدیل استراتژی به موفقیت سازمانی از طریق یک...

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.