مهندس مجید براهیمی

CEO

سوابق تحصیلی

▪️ کارشناسی مهندسی صنایع

▪️ کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکاردانشگاه تهران

▪️ دارای مدارک MBA- PSM- PRINCE2- PMP

سوابق کاری

▪️ مشاور، مجری و مدرس حوزه های مختلف مدیریت پروژه

▪️ 20 سال سابقه مدیریت، اجرا و مشاوره پروژه های صنعتی و ساخت

حوزه های تخصصی

▪️ تحلیل کسب وکار و فرایندهای سازمانی 

▪️ مدیریت پروژه 

▪️ مدیریت ادعا

▪️ مدیریت هزینه وحسابداری پروژه 

▪️ برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندس سپیده سروش​

Project Management Expert

سوابق تحصیلی

▪️ کارشناسی مهندسی صنایع

▪️ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

سوابق کاری

▪️ کارشناس دفتر مدیریت پروژه 

▪️ طراحی فرایندهای مدیریت پروژه بر اساس PMBOK و APQC

▪️ طراحی داشبورد در Excel و Power BI

حوزه های تخصصی

▪️ طراحی فرایندهای سازمانی 

▪️ مدیریت پروژه 

▪️ طراحی داشبورد

▪️ متدولوژی PM²

مهندس ندا گل احمدی​

Process Analyst

سوابق تحصیلی

▪️ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت و بهره وری 

▪️ کارشناسی ریاضی کاربردی

سوابق کاری

▪️ طراحی فرایندهای سازمانی

▪️ طراحی داشبورد درExceL

▪️ برنامه ریزی و کنترل پروژه

حوزه های تخصصی

▪️ Sharepoint ،Nintex ،InfoPath

▪️ APQC ،BPMN2

▪️ HTML ،CSS ،Java Script

مهندس امید مدنی

Project Engineer

سوابق تحصیلی

▪️ کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سوابق کاری

▪️ 24 سال سابقه مدیریت، اجرا و راه اندازی پروژه های صنعتی، فولادی، نفت و گاز، پتروشیمی و…

حوزه های تخصصی

▪️ مدیریت پروژه

▪️ اجرای عملیات ساخت، نصب، راه اندازی و بهره‌برداری

▪️ اجرای عملیات سازه و اسکلت فلزی

▪️ برنامه ریزی و کنترل پروژه

مهندس عليرضا صفوی

System Analyst

سوابق تحصیلی

▪️ کارشناسی مهندسی صنایع (تولید صنعتی)

▪️ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کیفیت و بهره وری)

سوابق کاری

▪️ مشاور، مجری و مدرس سيستم های مديريت كيفيت، زيست محيطی، ايمنی و بهداشت شغلی، ايمنی غذا

▪️ 20 سال سابقه مشاوره و مميزی سيستم های مديريت يكپارچه

حوزه های تخصصی

▪️ استقرار سیستم های مدیریتی

▪️ حوزه استانداردهای ایزو 9001، 14000، 45001، 10002، 10004، 10015، 50001

مهندس امین اله نوابخش

Senior Business Development

سوابق تحصیلی

▪️ کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

▪️ کارشناسی ارشد MBA دانشگاه MMU مالزی 

سوابق کاری

▪️ 15 سال سابقه در زمینه مدیریت بازار و بازاریابی، مدیریت محصول PM

▪️ مشاور پروژه های صنعتی، فولادی، نفت و گاز، پتروشیمی و…

حوزه های تخصصی

▪️ مدیریت بازار و بازاریابی 

▪️ مدیریت محصول Product Manager