تلاش های همکارانم وهمراهی کارفرمایان گرامی به بار نشست و عضویت شرکت مهندسین مشاور توسعه‌وبهبود‌مدیریت پروژه سپاهان‌در زیست بوم شرکتهای خلاق معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری به منظور اراءه خدمات فناورانه تایید شدوبه لطف خدا شرکت به جمع سازمانهای خلاق پیوست . امیدوارم مسیر پیش رو را پربارتر از گذشته ادامه دهیم .
#شرکتهای_دانش_بنیان #زیست_بوم_شرکت_های_خلاق #معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری 
#شرکتهای_خلاق

تلاش های همکارانم وهمراهی کارفرمایان گرامی به بار نشست و عضویت شرکت مهندسین مشاور توسعه‌وبهبود‌مدیریت پروژه سپاهان‌در زیست بوم شرکتهای خلاق معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری به منظور اراءه خدمات فناورانه تایید شدوبه لطف خدا شرکت به جمع سازمانهای خلاق پیوست . امیدوارم مسیر پیش رو را پربارتر از گذشته ادامه دهیم .
#شرکتهای_دانش_بنیان #زیست_بوم_شرکت_های_خلاق #معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری
#شرکتهای_خلاق
...

یکی از درخواستهایی که همیشه از طرف مشتریان مطرح میشود امکان ساخت گزارشات اتواتیک وبه روز ، از پاور بی آی(Power BI (داخل پاور پوینت است به نحوی که امکان تبدیل آن به فایلهای PDFنیز باشد.
شرکت مایکروسافت به تازگی افزونه ای به این منظور در پاور پوینت اضافه کرده که این امکان را ایجاد میکند
برای خواندن مقاله :
https://sepromac.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%a7/
#Power_BI
#microsoft 
#powerpoint 
#پاورپوینت 
#هوش_تجاری 
#هوشمندی_کسب_و_کار

یکی از درخواستهایی که همیشه از طرف مشتریان مطرح میشود امکان ساخت گزارشات اتواتیک وبه روز ، از پاور بی آی(Power BI (داخل پاور پوینت است به نحوی که امکان تبدیل آن به فایلهای PDFنیز باشد.
شرکت مایکروسافت به تازگی افزونه ای به این منظور در پاور پوینت اضافه کرده که این امکان را ایجاد میکند
برای خواندن مقاله :
https://sepromac.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d8%a7/
#Power_BI
#microsoft
#powerpoint
#پاورپوینت
#هوش_تجاری
#هوشمندی_کسب_و_کار
...

یکشنبه ۲۲خردادماه ساعت۱۸الی۲۰به همت کارگروه تخصصی سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه انجمن مدیریت پروژه ایران در مورد طراحی فرایندهای مدیریت پروژه در سازمانهایی که قصد استقرار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه دارند صحبت خواهم‌کرد وتجربیات اندکم را با علاقه مندان وهمکاران‌گرامی به اشتراک خواهم‌گذاشت .
اینک‌ورود به جلسه. https://pq.meetingyar.com/pmis با تشکر از اساتید‌وهمکاران محترم در کارگروه تخصصی مدیریت اطلاعات پروژه جناب اقای مهندس دیباجی آقای مهندس موسوی وآقای مهندس مفتخری #pmis #ipmp ‌‌‌#مدیریت_پروژه #مدیریت_اطلاعات_پروژه

یکشنبه ۲۲خردادماه ساعت۱۸الی۲۰به همت کارگروه تخصصی سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه انجمن مدیریت پروژه ایران در مورد طراحی فرایندهای مدیریت پروژه در سازمانهایی که قصد استقرار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه دارند صحبت خواهم‌کرد وتجربیات اندکم را با علاقه مندان وهمکاران‌گرامی به اشتراک خواهم‌گذاشت .
اینک‌ورود به جلسه. https://pq.meetingyar.com/pmis با تشکر از اساتید‌وهمکاران محترم در کارگروه تخصصی مدیریت اطلاعات پروژه جناب اقای مهندس دیباجی آقای مهندس موسوی وآقای مهندس مفتخری #pmis #ipmp ‌‌‌#مدیریت_پروژه #مدیریت_اطلاعات_پروژه
...

شنبه ۱۰اردیبهشت ساعت۹شب جلسه اسکایپی بااقای مهندس جدی نیا مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه شرکت chevron philips امریکا پیرامون اهیمت فرایندهای برنامه ریزی وکنترل پروژه و همچنین این شغل تخصصی در دنیا لینک اسکایپ جلسه. https://join.skype.com/KiMtGAMLkQei #برنامه_ریزی #کنترل_پروژه #آموزش

شنبه ۱۰اردیبهشت ساعت۹شب جلسه اسکایپی بااقای مهندس جدی نیا مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه شرکت chevron philips امریکا پیرامون اهیمت فرایندهای برنامه ریزی وکنترل پروژه و همچنین این شغل تخصصی در دنیا لینک اسکایپ جلسه. https://join.skype.com/KiMtGAMLkQei #برنامه_ریزی #کنترل_پروژه #آموزش ...

.
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه سپرومیسSEPROMIS:
اگرچه بزرگترین وظیفه دفاتر مدیریت پروژه (PMO) ایجادرهنماها،رویه ها ،فرایندها و دستورالعملهایی متناسب با سطح بلوغ وتنوع پروژه ها ونوع صنعت وفرهنگ سازمانی است ولیکن موفقیت دفاتر مدیریت پروژه بستگی زیادی به موفقیت در ایجاد حاکمیت(Governance) دارد وموفقیت در ایجاد حاکمیت دفاتر مدیریت پروژه بستگی زیادی به ایجاد زیر ساختهای اطلاعاتی مناسب دارد.
 به دلیل تعهد بالا به موعدهای زمانی در پروژه ها اعضای تیم پروژه ترجیح می دهند به جای عمل به دستورالعملها وپیروی از روالهای دستی، بر یک بستر اطلاعاتی مناسب کار کنند به نحوی که چرخه گردش فرایندها ، روال تاییدات ، ساختار فرمها و...از یک سو مبتنی بر قوانین و راهنماییهای مستتر در دستورالعملهای دفتر مدیریت پروژه باشد واز سوی دیگر در یک بستر اطلاعاتی پویا،چابک ،جامع وکاربر پسند پیاده سازی شده باشد وبدین ترتیببا داشتن سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ،حاکمیت دفاتر مدیریت پروژه به حداکثر خواهد رسید وموفقیت پروژه ها افزایش خواهد یافت .
برای دریافت کاتالوگ سیستم اطلاعات مدیریت پروژه سپرومیس به وب سایت شرکت بخش راهکارهای نرم افزاری مراجعه کنید www.sepromac.ir

#سیستم_اطلاعات_مدیریت_پروژه
#مدیریت_پروژه
#PMIS
#دفتر_مدیریت_پروژه
#PMO

.
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه سپرومیسSEPROMIS:
اگرچه بزرگترین وظیفه دفاتر مدیریت پروژه (PMO) ایجادرهنماها،رویه ها ،فرایندها و دستورالعملهایی متناسب با سطح بلوغ وتنوع پروژه ها ونوع صنعت وفرهنگ سازمانی است ولیکن موفقیت دفاتر مدیریت پروژه بستگی زیادی به موفقیت در ایجاد حاکمیت(Governance) دارد وموفقیت در ایجاد حاکمیت دفاتر مدیریت پروژه بستگی زیادی به ایجاد زیر ساختهای اطلاعاتی مناسب دارد.
به دلیل تعهد بالا به موعدهای زمانی در پروژه ها اعضای تیم پروژه ترجیح می دهند به جای عمل به دستورالعملها وپیروی از روالهای دستی، بر یک بستر اطلاعاتی مناسب کار کنند به نحوی که چرخه گردش فرایندها ، روال تاییدات ، ساختار فرمها و...از یک سو مبتنی بر قوانین و راهنماییهای مستتر در دستورالعملهای دفتر مدیریت پروژه باشد واز سوی دیگر در یک بستر اطلاعاتی پویا،چابک ،جامع وکاربر پسند پیاده سازی شده باشد وبدین ترتیببا داشتن سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ،حاکمیت دفاتر مدیریت پروژه به حداکثر خواهد رسید وموفقیت پروژه ها افزایش خواهد یافت .
برای دریافت کاتالوگ سیستم اطلاعات مدیریت پروژه سپرومیس به وب سایت شرکت بخش راهکارهای نرم افزاری مراجعه کنید www.sepromac.ir

#سیستم_اطلاعات_مدیریت_پروژه
#مدیریت_پروژه
#PMIS
#دفتر_مدیریت_پروژه
#PMO
...

به‌طور خلاصه می‌توان مزایای زیر را در صورت به‌کارگیری BIM برشمرد:

• انجام متره و برآورد دقیقتر 
• تشخیص زودهنگام اشکالات طراحی نظیر شناسایی تداخلات و اطلاع به مشاور و کارفرما
• کمک به پیش ساختگی بیرون کارگاه و مدولاریزه کردن
• مهندسی ارزش و اجرای مفهوم ساخت ناب
• یکپارچه کردن صورت‌وضعیت‌ها وبودجه پروژه
• تحلیل روش ساخت و توجیه پیمانکاران با استفاده از مدل بصری و دید بهتری از پروژه
• جانمایی محل مناسب تاورکرین، جرثقیل های صنعتی و...
• بررسی شرایط ایمنی و الزامات HSE
• سودآوری بالاتر
• ارائه خدمات بهتر به کارفرمایان
• کاهش هزینه و زمان پروژه
• مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر ایمنی

#مدیریت_پروژه #مدل_سازی #مدیریت #BIM #پروژه

به‌طور خلاصه می‌توان مزایای زیر را در صورت به‌کارگیری BIM برشمرد:

• انجام متره و برآورد دقیقتر
• تشخیص زودهنگام اشکالات طراحی نظیر شناسایی تداخلات و اطلاع به مشاور و کارفرما
• کمک به پیش ساختگی بیرون کارگاه و مدولاریزه کردن
• مهندسی ارزش و اجرای مفهوم ساخت ناب
• یکپارچه کردن صورت‌وضعیت‌ها وبودجه پروژه
• تحلیل روش ساخت و توجیه پیمانکاران با استفاده از مدل بصری و دید بهتری از پروژه
• جانمایی محل مناسب تاورکرین، جرثقیل های صنعتی و...
• بررسی شرایط ایمنی و الزامات HSE
• سودآوری بالاتر
• ارائه خدمات بهتر به کارفرمایان
• کاهش هزینه و زمان پروژه
• مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر ایمنی

#مدیریت_پروژه #مدل_سازی #مدیریت #BIM #پروژه
...

This error message is only visible to WordPress admins
HTTP Error. Unable to connect to the Instagram API. خبرخوان به روز نمی شود