14%
تخفیف

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه کاربردی براساس استانداردPMBOK

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

پروژه همواره بر اساس محدودیت های بیرونی (و یا حتی داخلی) تعریف، برنامه ریزی و اجرا می شود. این محدودیت ها می تواند مرتبط با مدل زمانبندی (برنامه زمانبندی)، بودجه بندی، کیفیت و حتی محیط سازمانی پروژه (مانند توانمندی های سازمان، ظرفیت های در دسترس و…) باشد.

0
1,250,000 تومان