دوره جامع مدیریت ادعا

دوره جامع مدیریت ادعا ( Claim Management ) 40 ساعت فیلم آموزشی شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان تلفن…

0
رایگان!

دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 60 ساعت فیلم آموزشی شرکت توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان تلفن…

0
رایگان!

کارگاه آموزشی مبانی حقوقی تاخیرات و تکنیک های محاسبه

کارگاه آموزشی مبانی حقوقی تاخیرات و تکنیک های محاسبه ( بر اساس دستور العمل های AACE, SCL ) 30 ساعت…

0
رایگان!
14%
تخفیف

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه کاربردی براساس استانداردPMBOK

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

پروژه همواره بر اساس محدودیت های بیرونی (و یا حتی داخلی) تعریف، برنامه ریزی و اجرا می شود. این محدودیت ها می تواند مرتبط با مدل زمانبندی (برنامه زمانبندی)، بودجه بندی، کیفیت و حتی محیط سازمانی پروژه (مانند توانمندی های سازمان، ظرفیت های در دسترس و…) باشد.

0
1,250,000 تومان

کتاب متدولوژی مدیریت پروژه pm2

مقدمه مولف: امروزه سرمایه گذاری در پروژه ها نقش به سزایی در رشد وپیشرفت جوامع وکشورها دارد به گونه ای…

0
115,000 تومان