خدمات اجرا

شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساخت در شرکت مهندسین مشاور توسعه وبهبود مدیریت پروژه سپاهان

1- تهیه و تدوین اسناد مبتنی بر BIM…

شرکت ساختمانی و تاسیساتی کنکاش سروستان سپاهان

شرح خدمات ارائه شده به شرکت ساختمانی و…

سالن اجلاس سران اصفهان

شرح خدمات ارائه شده در پروژه سالن اجلاس…

گروه خودروسازی سایپا

شرح خدمات ارائه شده به گروه خودروسازی سایپا:…

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.