مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

سامانه مدیریت پروژه سپرومیس

ماژول مدیریت زمان – محدوده

مرکز پروژه ها به عنوان هسته مرکزی سامانه…

ماژول آغاز پروژه

پس از تنفیذ قرارداد، فعالیت های فرایند آغازین…

ماژول مدیریت قرارداد

پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار و…

ماژول مدیریت مناقصات

ماژول مدیریت مناقصات سامانه مدیریت پروژه سازمانی سپرومیس…

ماژول مدیریت سبد پروژه‌ها

ماژول مدیریت سبد پروژه‌های سامانه مدیریت پروژه سازمانی…

ماژول انتخاب روش واگذاری پروژه

پلتفرم نرم افزاری مدیریت پروژه سازمانی (EPM) جامع…

ماژول پیشنهاد پروژه (مدیریت پدیدآوری)

شروع هر پروژه در سازمان مبتنی بر اعلان…

امکانات جانبی سامانه

سامانه مدیریت پروژه سازمانی سپرومیس، علاوه بر 24…

ماژول داشبوردهای گزارش دهی

نرم افزار های هوش تجاری شامل سه گروه…

ماژول مدیریت درس‌های آموخته پروژه

جمع آوری درس های آموخته به منظور رسوب…

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.