مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

ارزیابی فنی اقتصادی پروژه -تهیه مدلهای مالی پروژه

ارزیابی فنی اقتصادی پروژه -تهیه مدلهای مالی پروژه:

ارزیابی فنی اقتصادی پروژه و مدل های تحلیل  مالی پروژه ها  با توجه به حجم سرمایه گذاری بالایی که درپروژه های زیر ساخت انجام میشود از اهمیت بسیار بالایی برخوارد است چراکه تهیه مدل های مالی سرمایه گذاری وتحلیل شاخص های مرتبط با ان چنانچه براساس اطلاعات و داده های صحیح .با روشها و ابزارهای متاسب انجام شود کمک بسیار بزرگی به جلوگیری از شروع پروژه های نامناسب و غیر اقتصادی-تحلیل ریسکهای مالی سرمایه گذار- تحلیل نتایج مورد انتظار پروژه و… خواهد کرد که در استانداردهای مختلف مانند PMBOK و یا PRINCE 2نیز به اهمیت انجام آن و استفاده از نتایج آنالیز اقتصادی پروژه ها و همچنین کنترل توجیه پذیری پروژه در طول چرخه حیات پروژه توصیه های فراوانی شده است.

بنابراین یکی از اسناد بالادستی پروژه مطالعات ارزیابی فنی اقتصادی ،  مدلهای مالی پروژه و تحلیل شاخصهای مالی مرتبط می باشد که باید درطول چرخه حیات پروژه نیز نتایج تحلیل ها رصد شده و همواره توجیه پذیری پروژه تحت کنترل قرارداشته باشد تا در مورد  پروژه هایی که درطول چرخه حیات  به دلایل مختلف از جمله وقوع ریسکهای مالی / تغییر شرایط اقتصادی و… توجیه پذیری مالی اولیه خود را ندارند تصمیم گیری مناسب شود کما اینکه این تصمیم می توانددر شزایطی، خاتمه زود هنگام پروژه باشد .

امروزه تهیه مطالعات اقتصادی پروژه ها و ایجاد مدلهای مالی سرمایه گذاری و تحلیل شاخص های آنها با ابزارهای مختلفی انجام میشود .و لذا صرف نظر از ابزارها و نرم افزارها وجود دانش وتجربه در تیم متخصصی که از مطالعات اقتصادی پروژه ها وتحلیل های مالی مربوطه را انجام خواهند داد به مراتب از توانمندی به کارگیری ابزارها اهمیت بیشتری دارد چرا که امروزه ، نرم افزار صفحه گسترده اکسل قابلیتهای بسیار مناسبی برای مدلسازی مالی و تهیه شاخص های مالی در اختیار کاربر قرار میدهد و یا نرم افزار COMFAR از یک طرف با ایجاد یک ساختار مشخص و ساده برای دریافت اطلاعات کامل و جامع و از طرف دیگر سهولت کاربری نرم افزار ،کار تهیه مدل و تحلیل شاخصهای اقتصادی را بسیار آسان نموده است و لذا این ابزارها نیز مانند سایر نرم افزارها و ابزارهای کامپیوتری دیگر نیازمند ورود اطلاعات دقیق ،جامع و یکپارچه هستند تا تحلیلهای نزدیک به وا قعیتی را به کاربر ارائه دهند .

شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان با تکیه بر منابع انسانی کارآمد و متخصص خود تا کنون مطالعات اقتصادی پروژه های متعددی را در صنایع مختلف از جمله صنعت آب و فاضلاب – صنعت نفت صنعت گردشگری و…. انجام داده است .

 

ارزیابی فنی اقتصادی پروژه -تهیه مدلهای مالی پروژه:
ارزیابی فنی اقتصادی پروژه -تهیه مدلهای مالی پروژه

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.