مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

استانداردهای مدیریت پروژه

استانداردهای مدیریت پروژه

امروزه در دنیا برای موفقیت پروژه ها متدولوژیها واستانداردهای مختلفی توسعه داده شده اند که  سعی دارند از طریق

  • تعیین فرایندهای لازم برای مدیریت موفق پروژه
  • ایجاد اطمینان از اجرای درست فعالیتها
  • ایجاد همزبانی بین ارکان پروژه
  • و

رویکرد جامع و کاملی را برای هدایت و مدیریت پروزه ها ایجاد نمایند این راهنماها و چهارچوب ها به سه دسته کلی تقسیم میشوند:

دسته اول استانداردها وراهنماهایی که فرایندها و روش مدیریت پروژه را به صورت جامع تشریح میکنند مانند استاندارد پم بامPMBOK

دسته دوم چهارچوب و متدولوژی اجرای کردن وپیاده سازی فرایندها و فعالیتها را در پروژه و سازمان تشریح میکنند مانند PRONCE2 و یا متدولوژی PM2اتحادیه اروپا

دسته سوم استانداردها و راهنماهایی هستند که جزییات فنی / اجرایی انجام فعالیتها را براسااس برترین الگوها و تجارب پروژه ها و مفاهیم علمی به صورت کاملا تخصصی تشریح میکنند مانند تمامی راهنماهای عملی که موسساتی مانند AACE,DOD,CMAA,ASCE,GAOو…. ارائه کرده اند .

موضوع حایز اهمیت این است که برای موفقیت پروژه ها لازم است هرسه دسته از استانداردها وراهنماها در پروژه ها به کار گرفته شده و براساس نوع صنعت ، اندازه و پیچیدگی پروژه -سطح بلوغ و.. اختصاصی سازی یا به عبارتی تیلور شوند.

بنابراین افراد درگیر در پروژه ها نه تنها لازم است فرایندهای مدیریت پروژه- ارتباط فرایندی فعالیتها و دانش نهفته در آنها را یاد بگیرند (از طریق آموزش استانداردهای مانند PMBOK) بلکه لازم است روش و چهارچوب استقرار و پیاده سازی فرایندها و فعالیتها را از طریق آموزش متدولوژیهای مربوطه فراگرفته (PM2-PRINCE2)و مفاهیم تخصصی نهفته درپس هریک از فعالیتها را نیز به خوبی آموزش ببینند به عنوان مثال انچه که در استاندارد پم باک PMBOKراجع به مدیریت زمانبندی پروژه ارائه میشود به هیچ عنوان نمی تواند پاسخگوی کامل نیازمندیهای لازم برای تهیه یک مدل زمانبندی خوش ساخت باشد که بتواند به صورت عملی مورد استفاده برای برنامه ریزی پروژه از منظر زمان- هزینه – منابع – ریسک و.. واقع شود چرا که در این استاندارد تنها مفاهیم کلی فعالیتها تشریح شده است و یا در متدولوزی PRINCE2تنها سازوکار اجرایی فرایندها و فعالیتها گفته شده و لذا لازم است که قوانین  و دستورالعملها ی دیگری که در استانداردهای تخصصی برای تهیه برنامه زمانبندی منتشر شده اند مانند GAOیا دستورالعملهای DOD و… نیز به کار گرفته شوند.

بنابراین به منظور اثر بخشی کافی آموزش ها و ارتقا کیفیت آموزش  لازم است  آموزش  مدیریت پروژه  در برگیرنده هر دسه دسته از آموزشهای فوق باشد . شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروزه سپاهان پکیج آموزشی کاملی بدین منظور طراحی کرده است که نیاز آموزشی سازمانها را دراین خصوص به صورت کامل براورده خواهد کرد.

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.