مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

انجمن مدیریت پروژه ایران

شرح خدمات ارائه شده به انجمن مدیریت پروژه ایران:

 

–  برگزاری دوره تحلیل تاخیرات پروژه و تهیه لایحه تاخیرات براساس مبانی حقوقی ایران وروش های بین المللی تحلیل تاخیرات (SCL-AACE2903)

 

 

معرفی انجمن مدیریت پروژه ایران:

انجمن مدیریت پروژه ایران یک انجمن علمی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری است که با هدف بنیادی ارتقاء دانش مدیریت پروژه با رئوس زیر در کشور ایجاد شده است:

-گسترش و پیشرفت دانش مدیریت پروژه و بومی سازی آن

– ارتقاء جایگاه مدیریت پروژه در نظام اجرایی کشور

– رشد مهارتهای مدیران پروژه

– توسعه، ترویج، آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت پروژه

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.