مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه به عنوان واحدی که مسئولیت برنامه ریزی برای پروژه در جهت دستیابی به اهداف پروژه را بر عهده دارد و به منظور کنترل دستیابی به اهداف پروژه نسبت به کنترل شاخص های موفقیت پروژه اقداماتی انجام می دهد در سازمان ها ایفای نقش می‌کند.

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه با کمک زیر ساختهای نرم افزاری مخصوص (MSP ،PRIMAVERA ،EXCEL ،POWER BI و…) سعی دارد محدوه پروژه، زمان پروژه، بودجه پروژه و تا حدودی منابع پروژه را مدیریت کند و برای مدیران پروژه، مدیران ارشد سازمان و مدیران دفاتر PMO و… در سازمان، برنامه ریزی و کنترل این جنبه ها از پروژه ها را انجام دهد و با ساخت گزارشات مفید از شاخص های مرتبط با موفقیت پروژه و پیش بینی آینده پروژه تحلیل مناسبی برای تصمیم گیری به موقع به مدیران فوق ارائه دهد. 

چرا ما را انتخاب کنید؟

1- تجربه بیست ساله کارشناسان این شرکت در انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های صنعتی، زیر ساخت، ساختمانی و… خدمات این شرکت را نسبت به سایرین متمایز کرده است.

2- هر یک از اعضای تیم دارای تخصص ها و تجارب منحصر به فردی در موضوع تحلیل تاخیرات، ساخت داشبوردهای مدیریتی با  POWER BIو تهیه برنامه زمانبندی  می باشند که با تجمیع این تخصص ها سطح کیفیت خدمات به شدت ارتقاء می یابد.

3- تجارب گذشته این شرکت در انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه در انواع سازمان های کارفرمایی و پیمانکاری و در انواع پروژه ها موجب شده است که زیر ساخت های فرایندی، دستورالعمل ها، فرم ها، گزارشات، انواع برنامه های زمانبندی و… به شکل سرمایه های دانشی در سازمان ایجاد شود و از انجام سعی و خطا در انجام خدمات جلوگیری گردد.

4- تیم کارشناسان این شرکت همگی بر متدولوژی ها و استانداردهای معتبر مدیریت پروژه مانند PMBOK یا PRINCE2یا PM2 و… مسلط هستند.

5- و…

خدمات ما در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه

▪️ تهیه شناسنامه قرارداد وچک لیست کنترل تعهدات قراردادی به منظور ثبت مایلستون های قراردادی در برنامه زمانبندی پروژه

▪️ شناسایی محدوده وتدوین ساختار شکست کار (WBS- PBSو…) وتبدیل تحویل شدنی های فازهای مهندسی /خرید / اجرا/ پیش راه اندازی و… به تحویل شدنی های میانی تا رسیدن به سطح بسته های کاری (با رعایت قوانین مرتبط با تهیه ساختار شکست کار واستانداردهای مرتبط با آن(

▪️ تدوین برنامه زمانبندی پروژه مبتنی بر قوانین بیست گانه تهیه یک مدل زمانبندی معتبر وبا کیفیت

▪️ بودجه بندی پروژه، تهیهCBS پروژه وایجاد ساختار گردش نقدینگی مورد نیاز Cash Flow

▪️ ایجاد ساختار وزنی مناسب (w.f) به منظور محاسبه پیشرفت فیزیکی

▪️ برنامه ریزی خرید اقلام خریدنی پروژه متریال و مصالح پروژه و…

▪️ برنامه ریزی تست وبازرسی

▪️ برنامه ریزی منابع (ماشن آلات، تجهیزات، گروه های کاری و…) و محاسبه و تدوین راندمان

▪️ تهیه انواع نمودارهای پیشرفت برنامه ای و واقعی S- Curve) و تحلیل های مرتبط

▪️ تحلیل مسیر بحرانی پروژه، اعتبار سنجی مسیر بحرانی وبهینه سازی مسیر بحرانی

▪️ تدوین برنامه های زمانی پیش رو (Go Ahead Schedule)، تهیه برنامه های اجرایی دوهفتگی و ماهیانه گروه های کاری

▪️ ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز پروژه شامل بانک اطلاعاتی تجهیزات Equipment List- Document Listو…

▪️ ثبت وبه روز آوری بانک اطلاعات ادعاهای زمانی پروژه به منظور تحلیل تاخیرات پروژه و تهیه گزارش تاخیرات

▪️ تدوین نظام مستندسازی و تهیه آرشیو مستندات پروژه به منظور ایجاد سیستم کنترل اسناد و مدارک

▪️ کنترل محدوده پروژه از طریق  تدوین گزارشات مبتنی بر خط مبنای محدوده (WBS- PSS-WBS-Dic)

▪️ به روز آوری برنامه زمانبندی، تهیه برنامه های جبرانی و برنامه های مجدد (RePlan، Catchup Plan ,…)

▪️ کنترل برنامه زمانبندی ومحاسبه شاخص ها(  SPI-SV- SPIt-SVt-P factoreو…) محاسبه پیشرفت فیزیکی برنامه ای / واقعی، پیشرفت زمانی برنامه ای/ واقعی، پیشرفت مالی برنامه ای/واقعی، محاسبه انحراف ها و تحلیل علل انحراف

▪️ محاسبه تاخیرات فازها، عناصرساختار شکست کار، بسته های کاری، فعالیت ها، پیش بینی زمان خاتمه و تحلیل علل ریشه ای انحراف و تاخیر

▪️ کنترل هزینه پروژه و محاسبه شاخص ها (CV- CPI- EAC-ETC-TCPI,…) به روز آوری ماهیانه نمودار جریان نقدینگی پروژه مبتنی بر اطلاعات واقعی و برنامه زمانبندی به روزآوری شده Cash Flow

▪️ کنترل راندمان عملکرد ماشین آلات، نیروی انسانی، گروه های کاری و پیمانکاران

▪️ کنترل تغییرات یکپارچه پروژه (کار اضافه/اضافه کار/ تغییرات در مشخصات فنی و…)

▪️ تحلیل تاخیرات فنی/ ریالی مبتنی بر روش های 9 گانه تحلیل تاخیرات و تهیه گزارشات تاخیرات ماهیانه و لایحه تاخیرات

▪️ به روز رسانی پیشرفت فاز مهندسی مبتنی بر MDRپروژه

▪️ به روزرسانی پیشرفت فاز خرید مبتنی بر MCI پروژه

▪️ تهیه و تدوین دستورالعمل ها و پروسیجرهای مختلف مورد نیاز در واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه مانند رویهPMS پروژه، رویه کدینگ و شماره گذاری مدارک مهندسی، رویه CBSو…

▪️ تهیه گزارشات روزانه /هفتگی/ماهیانه و…

▪️ تهیه گزارشات پیش بینی کننده مشکلات وموانع پیش رو / ریسک های پروژه و…

▪️ تهیه داشبورد گزارشات تحلیلی مدیریتی

▪️ و…

چه سازمان هایی خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه خود را به ما واگذار میکنند؟

1- سازمان هایی که به منظور کاهش هزینه های سربار پروژه ها، خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه را برون سپاری می کنند.

2- سازمان هایی که واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه دارند ولی به دلیل سطح پیچیدگی یا بزرگ بودن یک یا چند پروژه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های بزرگ یا پیچیده خود را برون سپاری می کنند.

3- سازمان هایی که واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه دارند ولی سطح بلوغ و دانش و تجربه پرسنل این واحد پایین بوده و با برون سپاری این خدمت به یک شرکت متخصص برای مدت معین، تجربه، دانش و سطح بلوغ واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه خود را ارتقاء می دهند.

4- سازمان هایی که بخشی از خدمات مورد نیاز در واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را به یک شرکت تخصصی واگذار می کنند. (مانند طراحی داشبورد ها در POWER BI یا خدمات تحلیل تاخیرات و تهیه لایحه تاخیرات و…) تا بدین ترتیب این بخش از کار به صورت حرفه ای و جامع پیاده سازی و اجرا شود.

5- و…

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره 09133140395 تماس بگیرید.

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.