مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

شاید بتوان گفت یکی از جنبه های اساسی پروژه که تاثیر به سزایی در موفقیت پروژه خواهد داشت برنامه ریزی زمانی پروژه و کنترل آن میباشد که در ارتباط تنگاتنگ با سایر چیزهای پروژه مانند محدوده،ریسک،منابع و….است و وجود یک ساختار یکپارچه در تعیین استراتژی و برنامه ریزی پروژه و پس ازآن کنترل شاخص های برنامه ریزی شده به صورت علمی و ساختار یافته و یکپارچه بسیار حیاتی خواهد بود.

برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه

آنچه که در شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان همواره مورد توجه است ایجاد یکپارچگی کامل در بخش های مختلف پروژه شامل مدیریت قرارداد ،مدیریت ریسک،مدیریت مالی و هزینه،مدیریت زمان و محدوده و…..در خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه میباشد و لذا خدمات این شرکت برای ارائه ساختار برنامه ریزی و کنترل پروژه همواره از یک طرف مبتنی بر ایجاد یکپارچگی در جنبه های مختلف برنامه ریزی و کنترل پروژه و از طرف دیگر استفاده از مفاهیم علمی و استانداردهای بین المللی و الگوهای جهانی پرکاربرد مانند دستورالعمل های موسسه های AACEآمریکا،PMI،DODو CMAA،CII وASCEو….می باشد چراکه یکی از ضعف های اساسی پروژه ها در کشور ،عدم وجود عمق دانشی مورد نیازدر برنامه ریزی ها و تهیه مدل زمانبندی و بودجه برنامه ریزی و…..و همچنین عدم وجود ساختار یکپارچه است و این صحبت ها در نهایت منجربه اثرگزاری پایین برنامه ریزیهای پروژه(شامل برنامه زمان بندی،برنامه ریزی منابع،برنامه ریزی خرید و…..)میشود.

-رئوس خدمات در این بخش

-آموزش فرهنگ سازی و مشاوره خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

1-  تعیین استراتژی مدیریت برنامه ریزی و زمان بندی

2-برگزاری کارگاه های کاربردی،آموزش نرم افزارهای تخصصی و عمومی در این زمینه

مانندMSP، Primavera، Risk،اکسل و……

3-ایجاد ساختار یکپارچه مدیریت زمان ،مدیریت محدوده،مدیریت مالی و کنترل هزینه،مدیریت

ریسک و مدیریت منابع

4-تهیه فرایندها،دستورالعمل ها ،فرم ها و گزارش های یکپارچه

5-الگوریتم های مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان از طریق راهکارهای مدیریت پروژه سازمانی (ELM)با هدف استوار نظام یکپارچه سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه(PMIS)

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.