مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

وبلاگ

ماژول انتخاب روش واگذاری پروژه

پلتفرم نرم افزاری مدیریت پروژه سازمانی (EPM) جامع که برای سازمان کارفرمایی ایجاد می شود بدون در برداشتن ماژول تصمیم گیری انتخاب روش انعقاد قرارداد (یا انتخاب روش واگذاری پروژه) که براساس یک نظام تصمیم سازی معتبر و علمی ایجاد شده باشد، قطعا نا کارآمد و ناقص خواهد بود. چرا که یکی از بزرگترین دلایل عدم موفقیت پروژه ها انتخاب روش اجرای پروژه و انعقاد قرارداد به شکل نادرست بوده است. لذا مزیت سامانه مدیریت پروژه سازمانی سپرومیس وجود فرایند انتخاب روش انعقاد قرارداد می باشد. این ماژول به صورت اتوماتیک پس از فرایند مدیریت پدیدآوری (ماژول پیشنهاد پروژه) اجرا می شود.

مهمترین قابلیت های ماژول انتخاب روش واگذاری پروژه

▪️ ثبت پارامترهای تصمیم گیری در مورد انواع روش واگذاری (EPC ،EP+C ،E-P-C ،E+PC و…)

▪️ امکان تشکیل ماتریس ارزیابی انواع روش های واگذاری

▪️ تعیین اوزان پارمترهای تصمیم گیری

▪️ تعیین و پیشنهاد روش واگذاری پروژه به روش ترکیب وزنی جامع

▪️ لیست اولویت بندی پیشنهاد روش انعقاد قرارداد

▪️ اتصال به ماژول های سبد پروژه، مدیریت مناقصات و مدیریت قرارداد

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.