مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

وبلاگ

ماژول مدیریت اجرا

یکی از ضعف های اساسی سامانه های مدیریت پروژه سازمانی موجود در بازار عدم توجه کافی به مدیریت فعالیت های اجرایی پروژه و ارتباط یکپارچه آنها با کیفیت، برنامه زمانبندی، مدیریت تغییرات و… است. سامانه مدیریت پروژه سپرومیس با درنظر گرفتن اهمیت این موضوع ماژول جداگانه ای برای مدیریت فعالیت های اجرایی پروژه تحت عنوان ماژول مدیریت اجرا در نظر گرفته است.

مهمترین قابلیت های ماژول مدیریت اجرا

▪️ مدیریت برنامه های کاری پروژه

▪️ مدیریت صورتجلسات احجام

▪️ مدیریت یکپارچه با مرکز پروژه ها (برنامه زمانبندی پروژه)

▪️ مديریت یکپارچه با ماژول مديریت کیفیت پروژه (تعیین سطح کنترل و بازرسی، مديریت ITP فعالیت های اجرايی و گزارشات تست و بازرسی فعالیت های اجرايی)

▪️ مدیریت یکپارچه با مدیریت تغییرات (کنترل یکپارچه تغییرات)

▪️ مدیریت وظایف فعالیت های اجرایی

▪️ مدیریت نقشه های کارگاهی پروژه (Shop Drawings)

▪️ مدیریت گزارشات روزانه پروژه

▪️ مدیریت ماشین الات و تجهیزات اجرایی

▪️ مدیریت تدوین نقشه های ازبیلت پروژه

▪️ و …

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.