مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

وبلاگ

ماژول مدیریت ذینفعان پروژه

شناسایی ذینفعان کلیدی، تعیین استراتژی ارتباطی با ذی نفعان کلیدی براساس جایگاه ذی نفع در ماتریس منغعت- قدرت و کنترل مشارکت موثر ذی نفعان کلیدی به منظور کمک به موفقیت پروژه ها از طریق ماژول مدیریت ذینفعان پروژه  سامانه مدیریت پروژه سازمانی سپرومیس انجام میگردد.

مهمترین قابلیت های ماژول مدیریت ذینفعان پروژه

▪️ شناسایی و ثبت ذی نفعان

▪️ مدیریت اطلاعات ذی نفعان

▪️ تشکیل ماتریس منغعت- قدرت

▪️ تعیین استراتژی ارتقاء مشارکت ذی نفعان براساس ماتریس تحلیل ذی نفعان

▪️ برنامه ریزی و کنترل مشارکت ذی نغعان

▪️ و…

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.