مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

وبلاگ

ماژول مدیریت قرارداد

پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار و مشاور (دستگاه نظارت) و ایجاد درفت قرارداد در ماژول مدیریت مناقصات، در ماژول مدیریت قرارداد اطلاعات قرارداد ثبت و مدیریت قرارداد انجام میشود.

با توجه به اینکه شروع پروژه از نگاه قراردادی پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار و ایجاد رابطه قراردادی بین ارکان پروژه (کارفرما، مشاور، پیمانکار) می باشد، از این مرحله به بعد لازم است قراداد، پارامترهای زمانی و هزینه ای قرارداد، محدوده شرح کار قرارداد، مایلستون های حقوقی قرارداد و… تحت کنترل قرارگیرد و تغییرات قرارداد نسبت به برنامه زمانبندی مبنا، مبلغ اولیه و… مدیریت شود.

این ماژول از سامانه EPM در ارتباط  تنگاتنگ با سایر ماژول ها مانند ماژول مدیریت تغییرات، ماژول مدیریت ادعا، ماژول حسابداری پروژه و ماژول زمانبندی ومحدوده پروژه می باشد و در صورتی که این ارتباط اتوماتیک بین ماژول های سامانه برقرار نباشد، این ماژول در سامانه EPM ناقص خواهد بود.

مهمترین قابلیت های ماژول مدیریت قرارداد

▪️ ثبت قرارداد نهایی شده و ایجاد کد پروژه

▪️ ثبت شناسنامه قرارداد

▪️ ثبت CBS تحویل شدنی های اصلی قرارداد و اتصال به ماژول مدیریت هزینه و حسابداری پروژه

▪️ ثبت مایلستون های قراردادی

▪️ ثبت اطلاعات ضمانتنامه ها

▪️ مدیریت اطلاع رسانی آزاد سازی ها و اخطارهای قراردادی

▪️ اتصال به برنامه زمانبندی و حسابداری پروژه به منظور کنترل پیشرفت قرارداد

▪️ مدیریت تغییرات قرارداد

▪️ چک لیست کنترل قرارداد از منظر پیشگیری از ادعا

▪️ اتصال به ماژول مدیریت ادعا (EOT)، ماژول مدیریت تغییرات و برنامه زمانبندی پروژه

▪️ مدیریت الحاقیه ها، متمم ها، مجوزهای افزایش زمان (EOT) و…

▪️ و…

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.