مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

وبلاگ

ماژول مدیریت مسائل و مشکلات

ثبت مشکلات و موانع ، تحلیل علل ریشه ای مشکل و ردیابی اثر مشکل بر زمان و هزینه پروژه همچنین ارتباط مشکلات و موانع با ریسک های شناسایی نشده و ثبت آن ها در بانک اطلاعاتی درس های آموخته پروژه از طریق ماژول مدیریت مسائل و مشکلات سامانه مدیریت پروژه سازمانی سپرومیس انجام میشود.

مهمترین قابلیت های ماژول مدیریت مسائل و مشکلات

▪️ شناسایی و ثبت مشکلات و موانع

▪️ ارتباط یکپارچه مشکلات و ریسک های پروژه

▪️ ایجاد بانک اطلاعاتی مشکلات به همراه اطلاعات وضعیت مشکل، دسته بندی مشکلات، عامل ریشه ای، شدت و…

▪️ ارتباط یکپارچه مشکلات و موانع با ماژول مدیریت ادعا و مرکز پروژه ها

▪️ امکان تعیین تاریخ شناسایی و مسئول اقدام

▪️ ارتباط یکپارچه مشکلات و موانع با بانک درس های آموخته پروژه

▪️ امکان پیوست فایل

▪️ و …

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.