مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

وبلاگ

ماژول مدیریت مناقصات

ماژول مدیریت مناقصات سامانه مدیریت پروژه سازمانی سپرومیس امکان تعریف و برگزاری مناقصه تحت وب را به سازمان میدهد. بدین ترتیب که با ورود اطلاعات اولیه در سامانه، مناقصه تعریف و ایجاد میشود و پس از آن مناقصه گران از وب سایت شرکت، اطلاعات مناقصه را دانلود و پس از تکمیل فرم های مربوطه به همراه سایر مستندات بارگذاری می کنند. اسناد در بانک های اطلاعاتی مربوطه قرار میگیرند و فرایند ارزیابی مناقصه گران توسط سازمان و بر روی بستر نرم افزاری انجام میشود. فرم ها و چک لیست های مربوطه به همراه صورتجلسات مرتبط بارگذاری میگردد. نهایتا پیمانکار و مشاور انتخاب و درفت قرارداد در سامانه ایجاد میشود.

مهمترین قابلیت های ماژول مدیریت مناقصات

▪️ ثبت درخواست مناقصه

▪️ ثبت روش برگزاری مناقصه (یک مرحله ای، دو مرحله ای و…) به منظور انتخاب پیمانکار یا مشاور

▪️ تعیین محل اعتبار قرارداد و سطح معامله

▪️ ثبت واحد سازمانی

▪️ تعیین و ثبت پارامترهای ارزیابی مناقصه گران

▪️ امکان بارگذاری پرسشنامه ارزیابی کیفی مناقصه گران

▪️ امکان بارگذاری پرسشنامه ارزیابی و انتخاب مشاور

▪️ ثبت و بارگذاری اطلاعات مناقصه گران

▪️ تعیین روش انتخاب مشاور و دستگاه نظارت و ثبت اطلاعات مرتبط

▪️ امکان بارگذاری انواع مدارک و مستندات شامل فراخوان، اسناد مناقصه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی فنی، دعوت نامه شرکت درمناقصه، صورتجلسه پرسش وپاسخ، صورتجلسه گشایش پاکات(فنی/مالی )، صورتجلسه تعیین برنده، گزارش توجیهی ترک تشریفات و…

▪️ چک لیست کنترل مناقصه از منظر پیشگیری از ادعا

▪️ اتصال به ماژول مدیریت قرارداد

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.