وبلاگ

هوشمندی کسب و کار

هوش تجاری(هوشمندی کسب وکار) وتحلیل داده های سازمان:

درعصر حاضر اهمیت تصمیم گیری در زمان مناسب ومبتنی بر اطلاعات درست از اهمیت ویژه ای برخوردار است آنچه سازمانها را نسبت به رقبا متمایز می کند دسترسی به داده های بیشتر – صحیح تر – واقع گرایانه تر و با سرعت بیشتر است .امروزه آنچه که مدیران سازمانهای موفق را متمایز میکند دسترسی به تحلیل های هوشمندانه است.

با استفاده از داده ها سازمان ها وشرکتها، انعطاف پذیری عملیاتی خود را افزایش داده وچابکی تجاری را در کسب وکار خود ارتقا می بخشند . برای تبدیل شده به سازمانی داده محور تنها کافی است کسب وکارها با داده های موجود درسازمان وکسب وکارشان شروع کنند ومهارتها وابزارهای هوش تجاری را درکسب وکار خود پیاده سازی وبهبود بخشند.

آنچه تحقیقات آکادمیک ثابت کرده است سازمانهای داده محور که از ابزارهای هوش تجاری بهره می برند 54درصد تصمیمات استراتژیک تجاری را سریعتر گرفته اند و 46 درصد کسب وکار خود را چابک ترکرده اند .

انواع داده ها درسازمان:

کلان داده های بی شماری چه به صورت پنهان وچه آشکار در جای جای عملیات سازمان در قالب صورت جلسات – فرایندها- فرمها – گزارشات –دیتاشیتها ، لاگ شیتها و… وجود دارند که برخی ساخت یافته اند در قالب بانکهای اطلاعاتی مختلف سازمان (DBMS) وبرخی غیر ساخت یافته . مساله اساسی جمع آوری و تهیه مدلهای اطلاعاتی از داده های مختلف وپراکنده در سازمان است .روشی سریع – مطمان و همیشگی که به صورت اتوماتیک داده های مختلف سازمان را جمع آوری – مدل سازی و تحلیل کرده وبراساس تحلیل های مبتنی بر داده های درون سازمانی وبرون سازمانی به مدیران میانی وارشد برای گرفتن تصمیمهای مهم کمک کند .

هوش تجاری یا هوشمندی کسب وکار به صورت خلاصه و ساده دقیقا قرار است همین کار را برای سازمان انجام دهد . مفهوم هوش تجاری کسب وکار که از اوایل سال 2000میلادی با مفهوم تبدیل داده های سازمان از شکل اولیه به اطلاعاتی مفید که تصمیمات تجاری براساس آنها قایل اتخاذ باشد وارد دنیای کسب وکار شد وبه جهت ارتباط نزدیک آن با علوم دیگر مانند علم آمار- علوم داده (Data Mining) فناوری اطلاعات و…به عنوان راه کاری برای پیش بینی وپشتیبانی از تصمیم های تجاری سازمان مورد استفاده قرار گرفت .

امروزه هوش تجاری یا همان هوشمندی کسب وکارBusiness Intelligence(BI) به کمک پیشرفت تکنولوژی وبا استفاده از ابزارهای نوین ونرم افزار های پیشرفته کمک میکند که شرکتها در کوتاهترین زمان ، فرایندها واطلاعات سازمان را رصد کرده با کمک دشبورد های تحلیلی ، اطلاعات درون سازمان را با اطلاعات رقبا – بازار – استانداردهای بین المللی وشاخص های مختلف تحلیل کنند وبه کمک شاخص های اندازی گیری عملکرد وضعیت سازمان خود را مورد ارزیابی قرارداده وتصمیم های صحیح ونزدیک به واقعیت اتخاذ کنند .

 • بورو (۲۰۱۳:) هوشمندی کسب و کار باعث ایجاد مزیت رقابتی در نوآوری محصول، رضایت مشتری و رهبری بازار میشود.
 • کاراما ( ۲۰۱۴:) هوش تجاری نه تنها موجب بهبود در وضعیت مالی میشود بلکه در ایجاد شبکه‌ ارزش نقش اثرگذار دارد.
 • پونماروجوف (۲۰۱۳:) مهمترین مساله در ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ، مدیریت داده‌ها میباشد.
 • چرونو( ۲۰۱۴:) مهمترین چالش در هوشمندی کسب و کار، تغییرات سریع فناوری است.
 • ناوارو (۲۰۱۰:) مزیت رقابتی یک شرکت در گرو جمع آوری اطلاعاتی درباره رضایت مشتریان از محصولات و خدمات شرکت، یا تحقیق در زمینه عوامل تبیین جایگاه شرکت در بازار در مقایسه با رقبا است.

مراحل پیاده سازی هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار) درشرکت:

 1. تعیین استراتژی و هدف از پیاده سازی هوش تجاری
 2. تدوین شاخص های کلیدی عملکرد(KPI)
 3. شناسایی ذی نغعان کلیدی در سازمان – آموزش وفرهنگ سازی
 4. تشکیل تیم استقرارهوش تجاری
 5. انتخاب زیر ساخت های نرم افزاری مناسب ولازم برای پیاده سازی هوش تجاری (POWER BI—QLIK-TABLEAU-DANDAS BI,…)
 6. شاخت فرایندها –گردشهای کاری ونیازهای اطلاعاتی بخش های مختلف سازمان ، همچنین شناسایی پایگاههای داده ونرم افزارهای مختلف سازمان که داده ها درآنها جای دارند.(تعیین منابع اطلاعاتی Data Source)
 7. آماده سازی – پاکسازی (پالایش)ویکپارچه سازی اطلاعات :ETL:Extract-Transform-Load))
 8. جمع آوری داده ها:( Data Warehouse)
 9. ساخت مدل اطلاعاتی: (Data Modeling )
 10. تصویرسازی اطلاعات – ساخت دشبوردها- گزارشات تحلیلی ، نمودارها وشاخصها:( Visualization)
 11. بازبینی ، تحلیل در راستای بهبود

 

مراحل پیاده سازی هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار) درشرکت:
مراحل پیاده سازی هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار) درشرکت:

کاربردهای هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار ) در سازمانهاوصنایع مختلف:

 • هوش تجاری در صنعت بیمه:

شرکتهای بیمه همواره با داده های بسیار متنوع وبا حجم انبوه سروکار دارند که مبتنی بر انواع خدمات قابل ارائه آنهابوده و شامل انواع داده های بیمه گزاران ،سوابق خسارتها- بیمه نامه ها و..می باشدکه در قالب انواع خدمات بیمه ای مانند بیمه عمر وسرمایه گذاری – انواع بیمه های مسئولیت-بیمه درمان و… به حجم انبوهی از مشتریان موجودو بالقوه است. از طرف دیگر نقش بازار وتحلیل بازار دررشد وماندگاری شرکتهای بیمه بسیار مهم واثر گذار است . با کمک هوش تجاری وابزار های مروبطه ، کلان داده ها در صنعت بیمه به راحتی مدل سازی و تحلیل میشود تا به مدیران در این صنعت کمک کند که مدیریت شعب ونمایندگی ها را به انحو احسن انجام دهند- مشتریان بالقوه بازار را کشف کنند-سودآوری خدمات مختلف خود را تحلیل نمایند- ریسکها را بادقت بالا ارزیابی کرده وادعاهای دروغین وخساراتهای غیر واقعی را تشخیص دهند .

 • هوش تجاری در صنعت بانکداری – موسسات مالی وسرمایه گذاری:

بانکها – موسسات سرمایه گذاری و مالی همیشه با چالش اتخاذ تصمیمهای استراتژیک مربوط به مشتریان – سودسرمایه گذاری –ریسک –مدیریت شعب – شناسایی مشتریان وکسب وکار های جدید-پایداری رابطه سود آور با مشتریان خوش حساب و… مواجه هستند ابزار های هوش تجاری کمک های شایان توجهی به موارد زیر میکند: مدیریت اعتبارات وشناسایی الگوهای اعتباری-افزایش وفاداری مشتریان – توسعه خدمات به مشتریان فعلی –رتبه بندی شعب-تحلیل ریزش مشتریان –پیگیری سوء استفاده های مالی-تحلیل بار های ترافیکی سیستم های بانکی – تحلیل سرمایه گذاری وریسک و…

 • هوش تجاری در صنایع تولیدی:

صنایع تولیدی نیز در شرایط رقابتی امروز که از یک سوبا تورمهای هر روزه درگیرند واز سوی دیگر تحت فشار رقابت بازار – رفتار مصرف کننده – روندهای جهانی تکنولوژی ، تولید ومصرف قراردارند اگر در بزنگاههای مناسب تصمیم های صحیح نگیرند به سرعت دچار مشکلات بزرگ خواهند شد. یک سازمان تولیدی باید تحلیل درستی از رفتار مصرف کننده – تفییرات بازار – شاخصهای بهره وری سازمانی –شاخص های کار آیی منابع – تحت کنترل بودن فرایندهای سازمان ، پارامترهای فنی و… داشته باشد . تحلیل چند جانبه انبوه داده ها در سازمان های تولیدی با کمک ابزار های هوش تجاری بسیار راهگشای کسب وکارهای تولیدی خواهد بود.

 • هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار ) در سازمانهای پروژه محور:

با توجه به وجود چهارچوب زمانی وهزینه ای که خود را درقالب برنامه زمانبندی پروژه وبودجه پروژه نشان میدهد وهمچنین اهمیت پرداختن به سایر ابعاد پروژه برای موفقیت آن مانند برنامه ریزی ومدیریت منابع – مدیریت ذی نفعان – مدیریت کیفیت – مدیریت محدوده و… از دیر باز انواع سیستمهای تحلیل داده ، پارامترهای کنترلی – شاخص های ارزیابی عملکردهزینه ای (EVM)- شاخصهای ارزیابی عملکرد زمانی (ESM)- شاخص های تحلیل پیشرفت پروژه – شاخص های تحلیل سرمایه گذاری –شاخص های ارزیابی ریسک سبد پروژه ها – پارامترهای کنترل همراستایی سبد پروژه ها با استراتژیهای سازمانی و… در دنیای مدیریت پروژه وجود داشته وبه تدریج با تکامل دانش مدیریت پروژه ، تحلیل شاخصها واستفاده از آنها برای مدیریت بهتر پروژه ونهایتا موفقیت پروژه از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

امروزه ابزارهای هوش تجاری به مدیران ارشد سازمانهای کارفرمایی – سازمانهای پروژه محور ،پیمانکاران و… کمک می کند که به سادگی به بانکهای داده در برنامه های زمانبندی تحت نرم افزارهای مختلف (P6 یا MSP)متصل شده و با چند کلیک در دشبورد های مدیریت پروژه گزارشات وتحلیل های مختلفی از نمودار S-CURVEپروژه گرفته تا شاخصهای مدیریت ارزش کسب شده – محاسبات انواع پیشرفت – تحلیل مسیر بحرانی – تحلیل فعالیتهای دارای تاخیر، تحلیل تاخیرات مجاز ،تحلیل ادعاهای پروژه و… را بدون صرف تلاش وزمان ، مشاهده کرده و گزارشات وتحلیل هایی که قبلا لازم بود ساعتها صرف شود تا از طریق فایلهای جانبی در اکسل واکسس و.. بوجود آیندبه صورت آنلاین دردشبوردها مشاهده شوند.

همچنین هوش تجاری در مدیریت پروژه کمک می کندکه داده های ایجاد شده در سایر فرایندها مانند داده های مرتبط با گردش مدارک مهندسی یا داده های ناشی از تست وبازرسی فعالیتهای اجرایی یا داده های ناشی از پیگیری فرایند خرید و…. به راحتی از فرمهای مربوطه وبانکهای اطلاعاتی دریافت شده و مدل داده ها ساخته شود وبا ابزارهای تحلیل ومصور سازی در دشبوردهای مدیریت پروژه نمایش داده شود. بدین ترتیب اعضای تیم پروژه – مدیر پروژه – کارفرما وسایر ذی نفعان کلیدی براساس نیاز ،سطح دسترسی تعریف شده و… در هر لحظه با پیمایش در چند صفحه کلیه اطلاعات – تحلیل ها – پیش بینی ها و… را خواهند دید وحجم زیادی از زمان منابع انسانی پروژه به جای آنکه صرف تهیه گزارشات روزانه – هفتگی ، ماهیانه وگزارشات تحلیل تخصصی فرایندهای پروژه شود صرف تعمیق تحلیل ها – وبهبود تصمیم گیریها خواهد شد.

هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار ) در سازمانهای پروژه محور:
هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار ) در سازمانهای پروژه محور:
هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار ) در سازمانهای پروژه محور:
هوش تجاری (هوشمندی کسب وکار ) در سازمانهای پروژه محور:

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

  در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

  فهرست مطالب