مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

شرکت‌ مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان

وبلاگ

پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه pmo

دفتر مدیریت پروژه به عنوان یکی از واحدهای سازمانی بسیار موثر در موفقیت پروژه های سازمان های کارفرمایی و پیمانکاری در دنیا قلمداد میشود تا جایی که براساس مطالعات PM Solutions “State of the PMO” report در کشور آمریکا حداقل 75 درصد سازمان ها با اندازه کوچک، متوسط و بزرگ سطحی از بلوغ دفتر مدیریت پروژه را در سازمان خود ایجاد کرده اند. 

دفتر مدیریت پروژه
دلایل شکست پروژه ها

بر اساس مطالعات انجام شده توسط استندیش گروپ عمده دلایل شکست پروژه ها ناشی از ضعف در ساختارها وسیستم بوده اند که واحد سازمانی دفتر مدیریت پروژه درصدد رفع این خلا در سازمان ها می باشد.

اکثر موسسات و شرکت های حوزه مدیریت پروژه در ایران کسب وکار اصلی خود را مبتنی بر آموزش مفاهیم مدیریت پروژه قرار داده اند و تاکیدشان بر جنبه های تئوری مدیریت پروژه است. شرکت مهندسین مشاور توسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان تنها شرکت مهندسی مشاور در کشور است که با تکیه بر تجربه و دانش اندوخته کارشناسان خبره خود که تجربه پیاده سازی و کار در دفاتر مدیریت پروژه در سازمان ها و صنایع گوناگون دارند، خدمات مشاوره در این زمینه ارائه میدهد.

از جمله این خدمات میتوان به مشاوره برای پیاده سازی فرایندها، برترین رویکردها و زیر سیستم هایی که برای هدایت و اجرای موفقیت آمیز پروژه ها در سازمان کاربرد دارند، اشاره کرد. رویکرد این مهندسین مشاور پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در راستای مدیریت استراتژیک سازمانی است. یا به عبارتی پیاده سازی دفاتر مدیریت پروژه در راستای مدیریت طرح ومدیریت سبد پروژه های سازمانی است و لذا فرایندهای مدیریت پروژه را در کل چرخه حیات پروژه از پیدایش و تولد پروژه تا فرایندهای پسا پروژه در نظر میگیرد.

متدولوژی طراحی شده توسط این مهندسین مشاور به منظور استقرار دفتر مدیریت پروژه مبتنی بر طراحی فرایندها براساس استاندارد APQC آمریکا و استاندارد ها و متدولوژی‌های معتبر در حوزه مدیریت پروژه مانند PMBOK، PM2،  PRINCE2و… می باشد که توسط این شرکت و با توجه به نوع صنعت و سطح بلوغ سازمانی اختصاصی سازی می شود.

چرا ما را انتخاب کنید؟

1- تنوع تجارب قبلی ما در استقرار دفاتر مدیریت پروژه در صنایع  گوناگون (انرژی، نفت وگاز، آهن وفولاد، ساختمان و ICT) طیف وسیعی از تجارب و درس های آموخته  برای متخصصین ما ایجاد کرده است.

2- تاکید بر استفاده از توان تخصصی تیم اجرایی و متخصصین عملیاتی و نه مفاهیم تئوریک استانداردها و کتاب‌ها

3- توجه به سبد فرایندی سازمان و برهم کنش فرایندهای مدیریت پروژه با سایر فرایندهای سازمان

4- فرهنگ سازی در سازمان با برگزاری کارگاه‌های عملی به منظور ارتقاء توان تخصصی اعضا دفتر مدیریت پروژه در بازه زمانی طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

5- توجه به قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم اجرا نظام فنی اجرایی کشور در طراحی فرایندهای حقوقی/ قراردادی پروژه ها (مدیریت ادعا)

6- ساخت داشبورد گزارشات تحلیلی پروژه ها بر بستر POWER BI بدون شارژ هزینه اضافی

7- و…

خدمات ما در زمینه پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

1- طراحی ساختار دفتر مدیریت پروژه

به منظور ایجاد دفتر مدیریت پروژه پس از بررسی وضعیت موجود و تعیین سطح بلوغ سازمان، ساختار دفتر مدیریت پروژه سازمان طی سندی به نام منشور دفتر مدیریت پروژه (PMO charter) طراحی و پیشنهاد می گردد.

عمده مواردی که در این سند در نظر گرفته می شود، موارد ذیل است:

▪️ چشم انداز و مأموریت دفتر پروژه

▪️ طراحی ساختار سازمانی PMO و جایگاه آن در ساختار سازمانی شرکت

▪️ نحوه ارتباط PMO با پروژه ها

▪️ مجموعه شرح وظایف و مسئولیت های واحد PMO با توجه به سطح بلوغ

▪️ نقشه راه PMO 

▪️ تعداد افراد مورد نیاز و شرح وظایف هر کدام از افراد PMO

2- ارزیابی سطح بلوغ دانش مدیریت پروژه در سازمان بر اساس الگوها و استانداردهای شناخته شده جهانی (مانند الگوی سطوح 5 گانه بولز، الگوی SCMI ،OPM3 و...) و تهیه نقشه راه

در ابتدا بر اساس الگوهای مذکور، سطح بلوغ سازمان در ارتباط با دانش مدیریت پروژه مورد سنجش قرار می گیرد که این ارزیابی کمک شایان توجهی به پیاده سازی بهتر و عمیق تر دانش مدیریت پروژه در سازمان خواهد کرد. مزیت دوم این ارزیابی این است که در مراحل پایانی راه اندازی دفتر مدیریت پروژه و پس از اجرایی شدن دستورالعمل ها و روش های اجرایی این ارزیابی مجددا تکرار خواهد شد و میزان بهبود سطح بلوغ دانش مدیریت پروژه در پروژه های سازمان را نشان خواهد داد.

3- طراحی و استقرار فرآیندها، شناسنامه های فرایندی، فرم ها، چک لیست ها، دستورالعمل ها

لازم است  کلیه فرایند های سازمان به منظور مشخص شدن فرایندهای مدیریت پروژه و جایگاه آن ها در درخت واره فرآیندهای سازمان Process Classification Framework) یاPCF ) و تهیه نقشه فرایندی سازمان  تحلیل شود. به گونه ای که تعیین شود کلیه فرایندهایی که سازمان را هدایت می کنند و عملکرد سازمان را شکل می دهند، شامل چه فرایند هایی بوده و چه ارتباطات و بر هم کنشی با فرایندهای مدیریت پروژه دارند.

می توان چنین گفت که کلیه استانداردها و متدولوژی های مدیریت پروژه، با رویکرد فرایندگرا ارائه شده اند. به طور مثال استانداردPMBOK ، متدولوژی PRINCE2، کاملا رویکرد فرایند گرا دارند. این استانداردها و متدولوژی ها ساختار فرایندهای مدیریت پروژه که لازم است در سازمان ها برای مدیریت هر پروژه اجرا شود را تعیین میکنند. به طور مثال در استانداردی مانند PMBOK مفاهیم و دانش پشت این فرایند ها و یا در متدولوژیPM2  گام های اجرای این فرایندها کاملا تشریح شده است. نکته قابل توجه در خصوص این استانداردها و متدولوژی ها این است که کاملا جنبه عمومی داشته و به صورت اختصاصی عمق دانشی لازم در خصوص فرایند ها و فعالیت های تخصصی مدیریت پروژه را ارائه نمی کند، بلکه تنها ساختار یا روش اجرایی فرایند ها را تشریح می کنند.

بر اساس چارچوب APQC ، به منظور طراحی و تدوین هر گونه فرایند در سازمان از جمله فرایند های سبد پروژه یا مدیریت پروژه، لازم است اجزای مشخصاتی از جمله شناسنامه فرایند، دستورالعمل، فعالیت ها، وظایف و فرم های مربوط به آن فرایند تدوین شود.

شکل زیر فرم تامین کننده، ورودی، فرآیند، خروجی و مشتری (SIPOC) را نمایش می دهد:

4- فرهنگ سازی و آموزش

یکی از گام های اساسی پیاده سازی یک دفتر مدیریت پروژه موفق فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه از طریق برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه ها، جلسات هم اندیشی و… می باشد که بر اساس ارزیابی سطح بلوغ و گپ آنالیز انجام شده در گام دوم انجام خواهد شد و بدین ترتیب از تداوم و بهبود مستمر فرایندهای مدیریت پروژه در آینده و پس از استقرار اطمینان حاصل می گردد.

سوابق خدمات مدیریت پروژه و مشاوره استقرار دفتر مدیریت پروژه در شرکت مدیریت پروژه سپاهان

▪️ شرکت فرابرد داده های ایرانیان: راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS)

▪️ شرکت گارنو گروپ: راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

▪️ شرکت آهن و فولاد ارفع : مشاوره طراحی متدولوژی مدیریت پروژه

▪️ شرکت مهندسی ژرف کار جم: مشاوره مدیریت پروژه، راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

▪️ شرکت توسعه طرحهای صنعتی فناوران پارسیان: پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه، راه اندازی دفتر مدیریت پروژه

▪️ شرکت تحلیل گران ارتباطات بید و طیس: مشاوره مدیریت پروژه، راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

▪️ شهرداری اصفهان: مشاوره مدیریت پروژه

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره 09133140395 تماس بگیرید.

مطالب زیر را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مشاوره رایگان

    در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.